Regulamin konkursu „Smaki Jesieni”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem jest Krokus Przetwórnia Owoców i Warzyw Czesław Caryk sp.j. Pająków 25b, 26-704 Przyłęk, KRS 0000591513, NIP 811 177 02 60 zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie facebook.com/krokusprzetwory/(zwanej dalej „Fanpage”)

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
 2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
 3. Warunkiem udziału w konkursie jest zaznaczenie „lubię to” na Fanpage.
 4. Konkurs trwa od 06.11.2020 do 11.11.2020 do godziny 20:00
 5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 12.11.2020 za pośrednictwem FanPage.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

ZADANIE KONKURSOWE

 1. Zadanie konkursowe polega na zamieszczeniu w komentarzu pod postem konkursowym przepisu na rozgrzewające danie jesienne  z użyciem przetworów firmy KROKUS.
 2. W konkursie zostaną wybrani 3 zwycięzcy.
 3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą 3 najciekawsze według nich odpowiedzi w ten sposób zostaną wyłonieni zwycięzcy konkursu.
 4. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

NAGRODA

 1. Nagrodą w konkursie jest Prezent w postaci zestawu 4 sosów pomidorowych bez dodatku cukru, w skład których wchodzą: sos pomidorowy z warzywami, sos pomidorowy z czosnkiem, sos pomidorowy z oliwkami, sos pomidorowy z chili.
 2. Nagroda zostanie wysłana pocztą pod wskazany adres.
 3. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na Fanpage.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
 6. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminu, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolonych, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 dni od wydania Nagród.
 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na facebooku”
 4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.