Od czego zależy stan naszego zdrowia

Każdy z nas chciałby żyć jak najdłużej i w dobrej formie. Dlatego warto wiedzieć od czego zależy nasze zdrowie i co zrobić, aby je zachować. Tym bardziej, że zdrowie to nie tylko brak chorób lub niedomagań a całkowity fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan człowieka (wg. definicji WHO z 946).

Od czego zależy stan zdrowia?

Wg. ogólnie zaakceptowanej koncepcji  Marca Lalonde’a stan zdrowia zależy od 4 czynników:

STYL ŻYCIA

Jak widać to głównie od nas samych zależy czy będziemy cieszyć się dobrym zdrowiem. Co kryje się pod hasłem styl życia? Aktywność fizyczna, sposób odżywiania się, umiejętności radzenia sobie ze stresem, stosowanie używek – nikotyna, alkohol, środki psychoaktywne, zachowania seksualne.

ŚRODOWISKO FIZYCZNE

Wpływ środowiska szacuje się na 16 %. Dlatego warto zatroszczyć się o przede wszystkim o czyste powietrze i wodę oraz zdrową i bezpieczną szkołę czy zakład pracy. Degradacja środowiska naturalnego, promieniowanie jonizujące, hałas, szkodliwe substancje chemiczne oraz czynniki biologiczne to główne czynniki, które negatywnie oddziaływają na nasze zdrowie.

OPIEKA ZDROWOTNA

Nie narzekajmy na stan służby zdrowia ponieważ od jej struktury, organizacji, funkcjonowania, dostępności czy jakości świadczeń medycznych w najmniejszym stopniu (10%) zależy stan naszego zdrowia.

Weźmy więc sprawy w swoje ręce i dbajmy o siebie od teraz, ponieważ głównie od stylu naszego życia zależy stan naszego zdrowia!

Koncepcja pół zdrowotnych Lalonde’a

Koncepcję obszarów zdrowia przedstawił w 1974 roku Marc Lalonde, ówczesny Minister Zdrowia Kanady w raporcie pn. „Nowa perspektywa dla zdrowia Kanadyjczyków” (A New Perspective on the Health of Canadians). Punktem wyjścia dla tej koncepcji była następująca definicja zdrowia:

„Zdrowie jest wynikiem działania czynników związanych z dziedziczeniem genetycznym, środowiskiem, stylem życia i opieką medyczną. Promocja zdrowego stylu życia może wpłynąć na poprawę stanu zdrowia i ograniczyć zapotrzebowanie na opiekę medyczną.”

Lalonde wyróżnił 4 grupy czynników mających wpływ na stan zdrowia ludności: obszar biologii i genetyki, zachowań i stylu życia, środowiskowy (do którego zalicza się czynniki ekonomiczne, społeczne, kulturowe i fizyczne) oraz obszar organizacji systemu ochrony zdrowia. Wymienione obszary zdrowia znane są pod nazwą pól zdrowotnych Lalonde’a.
Niniejsza koncepcja została potwierdzona, w zorganizowanym w 1948 roku w miasteczku Frimingham (Massachusetts, USA), czterdziestoletnim, prospektywnym programie badań nad czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego. Wyniki niniejszego badania pozwoliły również uszeregować pola zdrowotne Lalonde’a według wielkości ich wpływu na stan zdrowia.

Na podstawie: https://profilaktyka.lodzkie.pl/profilaktyka-w-pigulce/uwarunkowania-zdrowia