fbpx
Przejdź do treści

JAKOŚĆ TRADYCJA

Celem systemu „Jakość Tradycja” jest wyróżnienie tradycyjnych produktów wysokiej jakości. Został on uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości i zaakceptowany jako taki przez KE.

Aby móc wyróżnić swój produkt znakiem „Jakość Tradycja” należy:

a) pozyskać surowce pochodzące z:

– gospodarstw ekologicznych lub
– gospodarstw o systemie produkcji stosujących Dobrą Praktyką Rolniczą i Dobrą

b) surowce użyte do produkcji muszą być w pełni identyfikowalne (Traceability)

c) produkty muszą się charakteryzować:

– tradycyjnym składem*,
– tradycyjnym sposobem wytwarzania,
– szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter,
– szczególną jakością lub reputacją odróżniającą je od produktów należących do tej samej kategorii.

* Za tradycyjny skład, tradycyjny sposób wytwarzania, tradycyjny charakter, uważa się takie produkty, które posiadają co najmniej 50 – letni rodowód (dwa pokolenia). Za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 rokiem.

O włączeniu danego produktu do systemu „Jakość Tradycja” decyduje Kapituła Znaku, składającą się z 11 osób (4 delegowanych przez PIPRiL, 4 delegowanych przez Związek Województw RP i 3 niezależnych ekspertów).

Dodatkowo akredytowana jednostka certyfikująca potwierdza, że dany produkt wytwarzany jest zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku. Gwarantuje to, że najwyższa jakość i tradycyjny charakter produktu nie są tylko deklaratywne ale podlegają szczegółowej kontroli firm zewnętrznych.
Właścicielem znaku jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego (PIPRiL) , która wspólnie ze Związkiem Województw RP, opracowała, na wzór systemów europejskich, pierwszy krajowy system wyróżniania i kontroli tradycyjnej żywności wysokiej jakości. Jest to system otwarty tzn. o udział w systemie mogą się ubiegać zarówno firmy zrzeszone i niezrzeszone w PIPRIL.

PIPRiL jest branżową organizacją producentów, która działa od 2004 r. Liczy ponad 200 członków. Izba stara się aktywnie rozwijać dziedzinę wytwarzania regionalnych produktów wysokiej jakości i produktów tradycyjnych.

Oto nasze produkty które zostały wyróżnione znakiem “Jakość Tradycja”: