fbpx
Przejdź do treści

Dotacja

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

KROKUS Przetwórnia Owoców i Warzyw Czesław Caryk Spółka Jawna realizuje operację pn.:

„Ulepszenie głównych procesów technologicznych z wykorzystaniem rozwiązań o charakterze proekologicznym”.

Celem operacji jest rozwój przedsiębiorstwa poprzez znaczącą poprawę w zakresie procesów technologicznych występujących w trakcie produkcji przetworów owocowo-warzywnych takich jak konfekcjonowanie, pasteryzacja, przechowywanie surowca i magazynowanie, dzięki zakupowi linii do konfekcjonowania i pasteryzacji, wykonaniu i uruchomieniu instalacji chłodniczej oraz zwiększeniu zatrudnienia o 1,00 etat.

Do planowanych efektów operacji należą:

  • Liczba utworzonych miejsc pracy – 1,00 etatu
  • Liczba planowanych do utrzymania miejsc pracy – 38,00 etatu

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania:

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Informacje przetargowe: tutaj