Dofinansowanie: zapytanie ofertowe i wyniki naborów

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na:

1. Wykonanie, montaż i uruchomienie instalacji chłodniczej wg. specyfikacji z załącznika:

Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Informacja o wyniku postępowania ofertowego (wybór dostawcy) (pdf).

2. Zakup, dostawa i montaż linii do konfekcjonowania i pasteryzacji wg. specyfikacji z załącznika:
Zapytanie ofertowe linia do pasteryzacji
Schemat linia do pasteryzacji

Informacja o wyniku postępowania ofertowego (wybór dostawcy) (pdf)

Komentuj