Laur Marszałka

Laur Marszałka

Zamierzeniem konkursu Laur Marszałka jest wyłonienie i nagrodzenie producentów wyróżniających się wysoką jakością produkcji, kultywowaniem i popularyzowaniem mazowieckiej tradycji kulinarnej, a także oryginalnością i innowacyjnością w podejściu do tematu żywności i przetwórstwa oraz promocji mazowieckiej żywności.

Konkurs zaplanowany został z myślą o jak najszerszym gronie producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Szeroka formuła konkursu pozwala na skierowanie zaproszenia do udziału nie tylko do firm komercyjnych, ale także do podmiotów i organizacji zajmujących się wytwarzaniem żywności na mniejszą skalę, takich jak: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekologiczne, osoby fizyczne, które mogą udokumentować swoją działalność certyfikatami, dyplomami, zaświadczeniami lub innymi dokumentami, np. potwierdzającymi prezentację produktu na targach, wystawach, imprezach lokalnych i regionalnych. Zgłoszony produkt powinien być powtarzalny, by można go było promować przy różnych okazjach.

źródło: www.mazovia.pl

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego

Sieć Dziedzictwa Kulinarnego

Pomysł zawiązania Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego narodził się w trakcie współpracy szwedzkiego regionu Skanii i duńskiej wyspy Bornholm. Lokalni politycy z obu regionów od 25 lat wdrażali różne formy współpracy. W pewnym momencie zaczęli zastanawiać się, jak pomóc małym producentom lokalnej żywności i zwiększyć współpracę między nimi. Podjęli więc decyzję o stworzeniu specjalnego oznakowania lokalnych produktów żywnościowych i pozwolili przedsiębiorcom na używanie znaku do celów marketingowych. Dzięki temu przedsiębiorstwa zwiększyły swoją dochodowość i nawiązały współpracę na ponadregionalnym poziomie.

Europejska Sieć Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego powstała po to, by ułatwić konsumentom i turystom odnalezienie oraz spróbowanie lokalnej i regionalnej żywności w Europie. Pojęcie Kulinarnego Dziedzictwa sprowadza się do wspólnego logo, ustalonych kryteriów uczestnictwa dla przedsiębiorstw, wspólnego marketingu i działań na szczeblu regionalnym i europejskim.

Obecnie do Europejskiej Sieci Regionalnego Dziedzictwa Kulinarnego należy 19 regionów z różnych krajów Europy.

 

Jakość Tradycja

Jakość Tradycja

Jakość Tradycja

Celem systemu „Jakość Tradycja” jest wyróżnienie tradycyjnych produktów wysokiej jakości. Został on uznany przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za krajowy system jakości i zaakceptowany jako taki przez KE.

 

Aby móc wyróżnić swój produkt znakiem „Jakość Tradycja” należy:

a) pozyskać surowce pochodzące z:

– gospodarstw ekologicznych lub
– gospodarstw o systemie produkcji stosujących Dobrą Praktyką Rolniczą i Dobrą

b) surowce użyte do produkcji muszą być w pełni identyfikowalne (Traceability)

c) produkty muszą się charakteryzować:

– tradycyjnym składem*,
– tradycyjnym sposobem wytwarzania,
– szczególną jakością wynikającą z ich tradycyjnego charakteru lub wyrażającą ich tradycyjny charakter,
– szczególną jakością lub reputacją odróżniającą je od produktów należących do tej samej kategorii.

* Za tradycyjny skład, tradycyjny sposób wytwarzania, tradycyjny charakter, uważa się takie produkty, które posiadają co najmniej 50 – letni rodowód (dwa pokolenia). Za tradycyjne rasy i odmiany uważa się te, które użytkowano przed 1956 rokiem.

O włączeniu danego produktu do systemu „Jakość Tradycja” decyduje Kapituła Znaku, składającą się z 11 osób (4 delegowanych przez PIPRiL, 4 delegowanych przez Związek Województw RP i 3 niezależnych ekspertów).

Dodatkowo akredytowana jednostka certyfikująca potwierdza, że dany produkt wytwarzany jest zgodnie z informacjami zawartymi we wniosku. Gwarantuje to, że najwyższa jakość i tradycyjny charakter produktu nie są tylko deklaratywne ale podlegają szczegółowej kontroli firm zewnętrznych.
Właścicielem znaku jest Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego (PIPRiL) , która wspólnie ze Związkiem Województw RP, opracowała, na wzór systemów europejskich, pierwszy krajowy system wyróżniania i kontroli tradycyjnej żywności wysokiej jakości. Jest to system otwarty tzn. o udział w systemie mogą się ubiegać zarówno firmy zrzeszone i niezrzeszone w PIPRIL.

 

PIPRiL jest branżową organizacją producentów, która działa od 2004 r. Liczy ponad 200 członków. Izba stara się aktywnie rozwijać dziedzinę wytwarzania regionalnych produktów wysokiej jakości i produktów tradycyjnych.

 

 

Oto nasze produkty które zostały wyróżnione znakiem “Jakość Tradycja”: